Trwa ładowanie...
bEsyGmZN
Notowania
KME: strona spółki
21.07.2021, 22:41

KME Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), informuje o złożeniu w dniu 21 lipca 2021 roku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia, przez byłego Prezesa Zarządu Spółki, przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego (oszustwo) oraz przestępstwa z art. 296 § 3 kodeksu karnego (nadużycie zaufania) polegających na: niekorzystnym rozporządzeniu mieniem Spółki w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; nadużyciu udzielonych mu uprawnień i niedopełnieniu ciążącego na nim obowiązku co doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w Jej ocenie informacja dotycząca podjęcia przez obecny Zarząd Spółki działań przed prokuraturą, dotyczących czynności byłego Prezesa Zarządu może być istotna dla akcjonariuszy i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.

Inne komunikaty

bEsyGnav