Trwa ładowanie...
bEsxsAdh
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
21.07.2021, 22:57

ULG Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 21.07.2021 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco: - Przychody całkowite – 16,8 mln - Przychody ze sprzedaży produktów: 11,6 mln zł; - Zysk brutto: 9,2 mln zł; - Zysk netto: 7,6 mln zł; - Zysk z działalności operacyjnej – 4,6 mln zł; - Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. –11,7 mln zł. Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC; 2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch; 3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing; 4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo; 5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo; 6) premiera gry Castle Flipper na PC; 7) premiera gry Train Station Renovation na Xbox; 8) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. ponad 50% wzrost zysku netto) względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty

bEsxsAdP