Trwa ładowanie...
bEriogPp

Notowania

ARCTIC: strona spółki
22.07.2021, 10:15

ATC Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za dwa kwartały 2021 roku o następujących parametrach:
Za dwa kwartały 2021 MLN PLN Przychód 507 EBITDA 75 Wynik netto 35 MLN SEK Przychód 1.133 EBITDA 167 Wynik netto 79 EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą stanowiły istotną część skonsolidowanych wyników za dwa kwartały roku 2021 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

bEriogPX