Trwa ładowanie...
bEriyLYR

Notowania

DATAWALK: strona spółki
22.07.2021, 11:49

DAT Sprzedaż do Hamilton County Sheriff’s Office. Sale to the Hamilton County Sheriff’s Office.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk do Hamilton County (Ohio) Sheriff’s Office.
Biuro szeryfa hrabstwa Hamilton jest głównym organem ścigania w hrabstwie Hamilton w stanie Ohio i wykorzysta oprogramowanie DataWalk jako system nowej generacji do analizy danych wywiadowczych. Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ zakup licencji potwierdza zdolność Emitenta do skutecznego wspierania organów stanowych i organów ścigania w Stanach Zjednoczonych i może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from the Hamilton County (Ohio) Sheriff’s Office for license sale of the DataWalk analytical platform. The Hamilton County Sheriff’s Office is the chief law enforcement organization for Hamilton County, Ohio, and will utilize DataWalk as a next-generation system for intelligence analysis. The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this further confirms the Issuer’s ability to successfully support U.S. state and law enforcement agencies, and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
DAT Sprzedaż do Hamilton County Sheriff’s Office. Sale to the Hamilton County Sheriff’s Office.
186,60
+0,96
2021-07-02
DAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.
189,00
+1,06
2021-07-01
DAT Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.
185,00
+2,16
2021-06-30
DAT Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.
195,60
-5,42
2021-06-30
DAT Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office.
195,60
-5,42
2021-06-28
DAT Sprzedaż do Ally Financial do zastosowań związanych z bankowością. Sale to Ally Financial for applications connected with banking.
186,00
0,00
2021-06-04
DAT Sprzedaż do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Sale to U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
167,40
-0,96
2021-06-02
DAT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A.
167,40
+1,67
2021-06-01
DAT Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji. Appointment of Executive Board for a consecutive term of office.
167,20
+0,12
2021-05-31
DAT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
168,00
0,00
bEriyLZz