Trwa ładowanie...
bEriELAR

Notowania

IDH: strona spółki
22.07.2021, 12:43

IDH Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.07.2021 roku do Spółki wpłynęła informacja, iż w dniu 16.07.2021 roku została wybrana oferta, złożona wspólnie przez Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: MINUTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - Lider, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu - Uczestnik oraz Emitenta – Uczestnik („Wykonawca”). Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. na roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania chodników wodnych i osadników. Wartość oferty wynosi 2.724.999,91 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany przesłać podpisaną umowę Zamawiającemu do dnia 23.07.2021r.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Inne komunikaty

bEriELBz