Trwa ładowanie...
bEriEDBx

Notowania

BRASTER: strona spółki
22.07.2021, 12:53

BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2021 roku

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2021 roku („ZWZ”) do momentu zarządzenia przerwy w obradach:
1. Grzegorz Pielak posiadał 590.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,27% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 2,33% ogólnej liczby głosów w Spółce i wykonywał dodatkowo jako pełnomocnik akcjonariusza, Dariusza Śladowskiego, 67.000 głosów stanowiących 5,60% udziału w głosach na ZWZ oraz 0,26% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Dariusz Karolak – posiadał 254.842 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,28% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 1,01% ogólnej liczby głosów w Spółce; 3. Szulc Alicja – posiadała 121.647 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,16% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,48% ogólnej liczby głosów w Spółce; 4. Kamila Padlewska – posiadała 105.491 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,81% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-28
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,05
-3,81
2021-07-27
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,06
0,00
2021-07-22
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2021 roku
1,13
0,00
2021-07-21
BRA SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,13
0,00
2021-07-21
BRA Korekta i uzupełnienie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020
1,13
0,00
2021-07-19
BRA Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. w restrukturyzacji oraz treść uchwał podjętych w dniu 19 lipca 2021 roku do momentu zarządzenia przerwy
1,13
0,00
2021-07-01
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2021 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach
1,13
0,00
bEriEDCf