Trwa ładowanie...
bEriDrGt

Notowania

ENERGA: strona spółki
22.07.2021, 14:24

ENG Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Zarząd Energa SA („Spółka”) powziął informację, iż w dniu 21 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2021 roku.
Zmiany wprowadzone do Statutu ww. uchwałą zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEriDrHb