Trwa ładowanie...
bEICIVRx
Notowania

CCE Zmiana adresu siedziby emitenta

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. W związku z podjęciem w/w uchwały zmianie uległ adres siedziby Emitenta na następujący:
ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEICIVSf