Trwa ładowanie...
bESiDbqZ
Notowania
PATENTUS: strona spółki
23.07.2021, 14:15

PAT Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd PATENTUS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23.07.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19.07.2021 r. wpisu zmian w Statucie Spółki podjętych w dniu 11.06.2021 r. uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS S.A.
Ponadto, Zarząd Spółki informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 17 z dnia 11.06.2021 roku upoważniło Radę Nadzorcza do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany. Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian. W § 4 Statutu dodano: „§ 4 (…) 41) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.6). (…)”

Inne komunikaty

bESiDbrH