Trwa ładowanie...
bEDdZWlh
Notowania
WESTREAL: strona spółki
23.07.2021, 15:47

WRE Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 lipca 2021 r. WEST REAL ESTATE SA

Zarząd West Real SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lipca 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
Elisabeth Pedzik 8.421.438 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,54% kapitału zakładowego na Zgromadzeniu oraz 85,29 % ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bEDdZWlP