Trwa ładowanie...
bEBZugZN
Notowania
COGNOR: strona spółki
23.07.2021, 15:47

COG Realizacja celu emisji obligacji serii 1/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2021 z 9 czerwca 2021 r., 50/2021
z 25 czerwca 2021 r., 57/2021 z 14 lipca 2021 r. oraz 58/2021 z 21 lipca 2021 r., w których Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - zabezpieczonych obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje”) oraz o emisji Obligacji, Emitent informuje, iż w dniu 23 lipca 2021 r. Emitent oraz Cognor S.A. otrzymały potwierdzenie, że 22 lipca 2021 r. doszło do realizacji celu emisji Obligacji w postaci spłaty istniejącego zadłużenia kredytowego Cognor S.A., o którym mowa w warunkach emisji Obligacji.

Inne komunikaty

bEBZuhav