Trwa ładowanie...
bEBUnVAl
Notowania
OPENFIN: strona spółki
23.07.2021, 17:08

OPF PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII L

Zarząd Open Finance SA. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., raportu bieżącego nr 80/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., raportu bieżącego nr 103/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.07.2021 r. podjął uchwałę o dokonaniu częściowego wykupu obligacji serii L wyemitowanych przez Open Finance S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 4.506.000,00 zł, na podstawie punktu 7.3. Warunków Emisji Obligacji serii L z dnia 25 czerwca 2019 roku, w liczbie odpowiadającej ok. 60% wartości nominalnej obligacji serii L objętych przez obligatariuszy, tj. 2 704 obligacji, wraz z zapłatą należnych odsetek liczonych od całkowitej kwoty objętych przez danego obligatariusza obligacji serii L, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji serii L, w dniu 6 sierpnia 2021 roku.
Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bEBUnVAT