Trwa ładowanie...
bECjODsR
Notowania

MSW Zawarcie umowy w sprawie budowy kotła gazowego w ZW Katowice

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 26 lipca 2021 r. Spółka zawarła z TAURON Ciepło sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła”.
Główne postanowienia umowy: • Wartość umowy: 109,47 mln PLN brutto. • Termin realizacji: 20.12.2023 • Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, • Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej.

Inne komunikaty

bECjODtz