Trwa ładowanie...
bEIJvaSZ
Notowania
BORUTA: strona spółki
27.07.2021, 8:28

HUB Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021

Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółek zależnych podlegających konsolidacji, obejmujące przychody i zysk netto za I półrocze 2021 r.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedstawione dane finansowe nie uwzględniają wyłączeń konsolidacyjnych, które zostaną dokonane w skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2021 r. Ostateczne wyniki finansowe za II kwartał 2021 r. i narastająco za I półrocze 2021 r. Emitenta oraz jego grupy kapitałowej zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w dniu 16 sierpnia 2021 r. 1) Boruta- Zachem Kolor Sp. z o.o. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 11,254 mln PLN oraz zysk netto: 1,536 tys. PLN 2) Inventionbio S.A. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 31,336 mln PLN oraz zysk netto: 7,621 mln PLN 3) Onlybio.life S.A. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 39,718 mln PLN oraz zysk netto 6,080 mln PLN Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych Emitenta oraz skonsolidowany raport finansowy Grupy Emitenta za II kwartał 2021r. oraz narastająco za I półrocze 2021r. są w trakcie przygotowywania.

Inne komunikaty

bEIJvaTH