Trwa ładowanie...
bEDGnMZh
Notowania
COGNOR: strona spółki
27.07.2021, 12:36

COG Ustalenie Terminu Wypłaty Dywidendy

Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż Rada Nadzorcza w dniu
27 lipca 2021 r. działając stosownie do treści przepisu art. 348 §5 Ksh oraz upoważnienia walnego zgromadzenia zawartego w uchwale nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 roku ustaliła Termin Wypłaty Dywidendy na dzień 11 października 2021. Emitent przypomina, iż walne zgromadzenie ustaliło Dzień Dywidendy na dzień 30 września 2021 roku zaś wysokość dywidendy na 0,15 zł na jedną akcję.

Inne komunikaty

bEDGnMZP