Trwa ładowanie...
bELwMUHp
Notowania
MFO: strona spółki
28.07.2021, 15:41

MFO Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2021r.

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły: 410.777 tys. zł (co stanowi wzrost o 194.879 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz wzrost o 92,67% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł: 66.551 tys. zł (co stanowi wzrost o 55.174 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz wzrost o 296,22% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk netto za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł: 53.080 tys. zł (co stanowi wzrost o 43.170 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego oraz wzrost o 282,64% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 23 września 2021 roku.

Inne komunikaty

bELwMUHX