Trwa ładowanie...
bEKNXUad
Notowania

ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz raportu nr 3/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, Altus S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021r.
Wskazany powyżej raport zostanie opublikowany w dniu 20 września 2021 roku. Pozostałe terminy publikacji kolejnych raportów okresowych wskazanych w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEKNXUaL