Trwa ładowanie...
bECOoRit
Notowania

INF Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 02.08.2021 r.
Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bECOoRjb