Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
2.08.2021, 13:53

ERG Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR.

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o opublikowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego listy rankingowej firm w toku siódmej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tej liście z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 6 941 375,00 PLN ujęty został projekt pn. Wdrożenie innowacyjnej gamy folii o zmienionych parametrach fizykochemicznych powstałej w wyniku własnych prac B+R, w ramach którego ERG S.A. zamierza współfinansować realizację projektu inwestycyjnego, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty