Trwa ładowanie...
bEDGzoeZ
Notowania
CCC: strona spółki
2.08.2021, 17:39

CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za II kwartał 2021/22 roku

Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za II kwartał 2021/22 roku (maj 2021 – lipiec 2021) oraz wartości porównawcze za II kwartał roku 2020/21 (maj 2020 – lipiec 2020).
Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe (nie zawierają zdarzeń o charakterze nietypowym, jednorazowym), a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Przedstawione dane finansowe mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego i innych danych finansowych GK CCC za pierwsze półrocze 2021/22 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz po przeprowadzeniu przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGzofH