Trwa ładowanie...
bEIFYcHV
Notowania

CCE Powołanie komitetu audytu,

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu.
W składu Komitetu Audytu zostali powołani: 1) Pan Robert Chomont– Przewodniczący Komitetu Audytu; 2) Pan Konrad Stala – Członek Komitetu Audytu; 3) Pani Wiesława Podolska– Członek Komitetu Audytu. Zarząd informuje jednocześnie, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1089).

Inne komunikaty

bEIFYcID