Trwa ładowanie...
bEIJHNTV
Notowania
ZUE: strona spółki
3.08.2021, 15:02

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.”.
Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 27,2 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 33,4 mln zł. Termin realizacji zadania: 10 miesięcy od przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEIJHNUD