Trwa ładowanie...
bEDGYijp
Notowania
CCC: strona spółki
3.08.2021, 16:22

CCC Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 3 sierpnia 2021 roku

Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. w dniu 3 sierpnia 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGYijX