Trwa ładowanie...
bESCpAmZ
Notowania
HELIO: strona spółki
4.08.2021, 15:24

HEL Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.

Spółka HELIO S.A. informuje, że w dniu 04.08.2021 r. otrzymała od Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) zgodę Banku na udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny bieżący okres udostępnienia, tj. od 01 września 2021 r. do 01 września 2022 r.
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu Banku do zawartej przez HELIO S.A. („Kredytobiorca”) z Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 6/2017 z dnia 04.08.2017 r., nr 3/2018 z dnia 16.08.2018 r., nr 11/2019 z dnia 08.08.2019 r. oraz nr 14/2020 z dnia 10.08.2020 r. udostępnienie kredytu Kredytobiorcy na następny bieżący okres udostępnienia kredytu nie wymaga podpisania aneksu do umowy pod warunkiem, iż inne postanowienia umowy kredytowej nie ulegają zmianie. Tym samym HELIO S.A. informuje o przedłużeniu na kolejny roczny okres finansowania działalności gospodarczej Spółki w Banku. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki (kwota kredytu 15 000 000 zł).

Inne komunikaty

bESCpAnH