Trwa ładowanie...
bEIGxCJN
Notowania
BEDZIN: strona spółki
5.08.2021, 15:31

BDZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 29 lipca 2021 roku.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna [Spółka] podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na 30 czerwca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 29 lipca 2021 roku [ZWZA] wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1.Pan Krzysztof Kwiatkowski, - posiadający na tym ZWZA 326 462 akcji, uprawniających do wykonania 326 462 głosów, stanowiących 12,61% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 10,37% ogólnej liczby głosów; 2.Pan Waldemar Witkowski, - posiadający na tym ZWZA 325 000 akcji, uprawniających do wykonania 325 000 głosów, stanowiących 12,55% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 10,32% ogólnej liczby głosów; 3.VALUE FIZ subfundusz 1, - posiadający na tym ZWZA 338 788 akcji, uprawniających do wykonania 338 788 głosów, stanowiących 13,09% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 10,76% ogólnej liczby głosów; 4.Bank Gospodarstwa Krajowego, - posiadający na tym ZWZA 311 355 akcji, uprawniających do wykonania 311 355 głosów, stanowiących 12,03% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 9,89% ogólnej liczby głosów; 5.FAMILIAR S.A., SICAV-SIF, - posiadający na tym ZWZA 307 396 akcji, uprawniających do wykonania 307 396 głosów, stanowiących 11,87% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 9,76% ogólnej liczby głosów; 6.AUTODIRECT S.A., - posiadający na tym ZWZA 258 858 akcji, uprawniających do wykonania 258 858 głosów, stanowiących 10,00% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 9,76% ogólnej liczby głosów; 7.Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, - posiadający na tym ZWZA 157 466 akcji, uprawniających do wykonania 157 466 głosów, stanowiących 6,08% wszystkich głosów na tym ZWZA, które stanowią 5,00% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 3 149 200.

Inne komunikaty

bEIGxCKv