Trwa ładowanie...
bEUtVJkR
Notowania

SEL Przedłużenie okresu ważności umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o zakończonym procesie podpisywania aneksu do umowy na udostępnienie linii kredytu obrotowego zawartej pomiędzy Selena Vostok OOO (dalej: „Spółka Zależna”) i ROSBANK publiczną spółką akcyjną (dalej: „Bank”) w dniu 06.08.2020 r. (dalej: „Umowa Kredytu”).
O zawarciu Umowy Kredytu z Bankiem przez Spółkę Zależną, Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 17/2020. Okres Umowy Kredytu zostanie przedłużony przez Spółkę Zależną na kolejne 12 miesięcy, a limit kredytowy w Umowie Kredytu zostanie zwiększony do 400.000.000 RUB (21.040.000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 05.08.2021 r. 1 RUB = 0,0526 PLN). Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytu pozostają bez zmian. Warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego rodzaju finansowania. Udzielony limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki Zależnej. Zabezpieczenie kredytu po przedłużeniu Umowy kredytu stanowić będzie gwarancja udzielona przez Spółkę. O ustanowieniu zabezpieczenia Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, po zaistnieniu zdarzenia.

Inne komunikaty

bEUtVJlz