Trwa ładowanie...
bELjKAUR
Notowania

TRR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2021 roku:
(1) Jawel - Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 93 842 000 akcji z których łącznie przysługiwało 143 842.000 głosów, co stanowiło 99,28% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 sierpnia 2021 r. W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 163.500.000 głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 144 883 475 głosów tj. 88,61 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Inne komunikaty

bELjKAVz