Trwa ładowanie...
bEKUbDJx
Notowania

TRR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości
i przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad

Załączniki

Inne komunikaty

bEKUbDKf