Trwa ładowanie...
bEJDBagR
Notowania
TAMEX: strona spółki
10.08.2021, 14:03

TOS aneks do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 grudnia 2020 roku z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczącej realizacji zadania pn. "Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ulicy Krasińskiego w Gorzowie Wielkopolskim".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 18 560 269,54 zł brutto. Ostateczny termin wykonania zadania uległ zmianie i jest określony na dzień 30 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów

Inne komunikaty

bEJDBahz