Trwa ładowanie...
bEKtGRwB
Notowania

FEM Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie

W nawiązaniu do raportów ESPI 42/2019, 16/2021 oraz 31/2021 , Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 11 sierpnia 2021 r. informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta Kreos sp. z o.o. (Spółka zależna) porozumienia o rozwiązaniu umowy, której przedmiotem było przekazanie przez IPOPEMA TFI (Towarzystwo) Spółce Zależnej zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS NS FIZ. Porozumienie przewiduje, iż ww. umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 20 września 2021 r.

Inne komunikaty

bEKtGRxj