Trwa ładowanie...
bEKOIhkR
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
12.08.2021, 15:56

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2021r.
dla serii O 13 035 802 zł. dla serii P 13 208 200 zł. dla serii R 15 602 127 zł. dla serii S 9 100 462 zł. dla serii A1 20 807 605 zł. Łączna wartość zbioru: 71 754 197 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 97 119 510 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bEKOIhlz