Trwa ładowanie...
bEKBVool
Notowania
DEKPOL: strona spółki
13.08.2021, 16:14

DEK Ostateczny przydział obligacji serii P2021A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) uchwały o warunkowym przydziale 25 000 obligacji na okaziciela serii P2021A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 25 mln zł („Obligacje”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznego rozrachunku Obligacji. Tym samym Spółka informuje, iż emisja obligacji serii P2021A doszła do skutku.

Inne komunikaty

bEKBVooT