Trwa ładowanie...
bEJWzSfF
Notowania

INF Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16.08.2021 r. wpłynął do Spółki aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin. Spółka o zawarciu umowy informowała Raportem bieżącym nr 4/2019, 8/2019, 29/2019, 8/2021.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa realizowana jest w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt" w Dąbkach. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku. Umowa w każdym następnym roku jej obowiązywania będzie aneksowana i każdorazowo określana będzie wartość świadczonych usług na kolejny rok. Aneks zwiększa kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec INTERFERIE S.A. w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. - o wartość 2 159 220 złotych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEJWzSgn