Trwa ładowanie...
bETZYFfp
Notowania
IMPERA: strona spółki
16.08.2021, 22:22

IMP zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16.08.2021 r. zawarł ze spółką Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach umowę objęcia akcji tej spółki. Na podstawie wskazanej umowy spółka Excellence Cannabis S.A. zaoferowała Emitentowi objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych spółki Excellence Cannabis S.A. serii B po cenie emisyjnej w wysokości 5,00 zł (pięć złotych) za każdą poszczególną akcję, a Emitent przyjął ofertę i w związku z tym objął 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych spółki Excellence Cannabis S.A. S.A. serii B po cenie emisyjnej w wysokości 5,00 zł (pięć złotych) za każdą poszczególną akcję, to jest łącznie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) za wszystkie obejmowane akcje.
Formalnie Emitent nabędzie wskazane akcje, czyli zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy spółki Excellence Cannabis S.A., po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisji 100.000 akcji imiennych serii B dokonanego w granicach kapitału docelowego w dniu 30 lipca 2021 roku przez Zarząd tej spółki. Objęte przez Emitenta akcje będą stanowić 7,14 % udziału w kapitale zakładowym spółki Excellence Cannabis S.A. Excellence Cannabis S.A. to spółka, która będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD - produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety. Realizacja ww. umowy może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bETZYFfX