Trwa ładowanie...
bELAZjIR
Notowania
BEDZIN: strona spółki
17.08.2021, 15:25

BDZ Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Elektrociepłownia Będzin S.A.(„Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, zawiadomienie otrzymane w dniu - 17 sierpnia 2021r.od akcjonariusza – Pana Waldemara Witkowskiego o przekroczeniu progu 15 % udziału w głosach Spółki w związku z pośrednim nabyciem akcji Elektrociepłowni Będzin S.A.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bELAZjJz