Trwa ładowanie...
bEJdGJSd
Notowania
ATLASEST: strona spółki
19.08.2021, 14:33

ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Raport Bieżący nr 9/2021 z dnia 19.08.2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 sierpnia 2021 r. Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2021 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.422.570 głosów z posiadanych akcji. lp. Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na ZWZ z dnia 6 sierpnia 2019 roku) Liczba posiadanych akcji Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na ZWZ Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych) 1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,79% 6.461.425 15,60% 2. Euroclear Nominees Limited 40.316.174 86,05% 34.961.145 84,40% W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-14
ATL SA-PSr 2021
2,16
-2,78
2021-08-19
ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 sierpnia 2021 r.
2,16
0,00
2021-08-19
ATL Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 19 sierpnia 2021
2,16
0,00
2021-07-20
ATL ZWZ - uzupełnienie dokumentacji
2,14
0,00
2021-07-15
ATL Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
2,22
0,00
2021-05-31
ATL QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,36
0,00
2021-04-30
ATL R /: formularz raportu rocznego
2,22
0,00
2021-04-30
ATL SA-RS 2020
2,22
0,00
2021-04-26
ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.
2,30
0,00
2021-04-23
ATL NWZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2,30
0,00
bEJdGJSL