Trwa ładowanie...
bELtryqd
Notowania
SARE: strona spółki
23.08.2021, 17:15

DTR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23.08.2021 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
Skonsolidowane szacunkowe wyniki Emitenta w pierwszym półroczu 2021 roku wobec pierwszego półrocza 2020 roku: Przychody ze sprzedaży: ok. 32 204 tys. zł wobec 25 301 tys. zł (wzrost o 27,3%, tj. 6 903 tys. zł); EBITDA: ok. 2 116 tys. zł wobec 2 620 tys. zł (spadek o 503 tys. zł, tj. 19,2%); Zysk brutto: ok. 151 tys. zł wobec -4 tys. zł (wzrost o 155 tys. zł); Zysk netto: ok. 156 tys. zł wobec -17 tys. zł (wzrost o 173 tys. zł). Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły w przybliżeniu 32 204 tys. zł, wobec 25 301 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku i 28 758 tys. zł w 2019 roku. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w pierwszym półroczu 2021 roku o 6 903 tys. zł, tj. 27,3% r/r został wypracowany w szczególności w segmencie Enterprise, tj. na produktach wdrożeniowych oraz w segmencie E-commerce 360, tj. w ramach kompleksowej oferty usług Grupy dla branży e-commerce. Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła w przybliżeniu 2 116 tys. zł, wobec 2 620 tys.‬ zł w poprzednim roku, tzn. spadła o kwotę ok. 503 tys. zł, tj. o 19,2% r/r, natomiast EBITDA osiągnięta przez Grupę w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 1 584 tys. zł. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku ok. 156 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2020 roku strata netto wyniosła 17 tys. zł, a w 2019 roku strata netto wyniosła 764 tys. zł. Na wynik finansowy wpływ wywarły zdarzenia jednorazowe, tj. m.in. pomoc pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej, poprawiająca wynik o 563 tys. zł. Łączna wysokość wsparcia dla Grupy Emitenta, która miała wpływ na wynik pierwszego półrocza 2020 roku wyniosła ok. 319 tys. zł. Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w ujęciu kwartalnym: Pierwszy kwartał 2021 roku wobec pierwszego kwartału 2020 roku: Przychody: 15 072 tys. zł (wzrost o 2 366 tys. zł r/r), EBITDA: 693 tys. zł (spadek o 469 tys. zł r/r), zysk netto: -201 tys. zł (wzrost o 22 tys. zł r/r), zysk brutto: -338 tys. zł (spadek o 124 tys. zł r/r); Drugi kwartał 2021 roku wobec drugiego kwartału 2020 roku: Przychody: 17 133 tys. zł (wzrost o 4 537 tys. zł r/r), EBITDA: 1 423 tys. zł (spadek o 34 tys. zł r/r), zysk netto: 357 tys. zł (wzrost o 150 tys. zł r/r), zysk brutto: 488 tys. zł (wzrost o 279 tys. zł r/r). Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport półroczny wraz z danymi porównywalnymi oraz raportem z przeglądu biegłego rewidenta zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 08.09.2021 r.

Inne komunikaty

bELtryqL