Trwa ładowanie...
bEJKXktN
Notowania
SARE: strona spółki
25.08.2021, 13:19

DTR Powołanie Członka Zarządu Emitenta

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25.08.2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na podstawie której postanowiła powołać z dniem 01.09.2021 r. Pana Konrada Żaczka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. finansowych.
Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Konrada Żaczka stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJKXkuv