Trwa ładowanie...
bEUNmrQl
Notowania
COGNOR: strona spółki
25.08.2021, 18:20

COG Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR

COGNOR HOLDING S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2021 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego notyfikację o zbyciu przez PS Holdco Spółka z o.o. – spółkę zależną od Pana Przemysława Sztuczkowskiego w dniu 24 sierpnia 2021 roku 85 212 szt. akcji Spółki.
Transakcja miała na celu umożliwienie dostarczenia przez Cognor International Finance Plc (dalej: „CIF”) akcji Spółki posiadaczom dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez CIF (ang. Exchangeable Notes, dalej „Obligacje”), którzy nie dokonali zgłoszeń do dnia Przymusowej Konwersji Obligacji tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku. W załączeniu otrzymana notyfikacja.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUNmrQT