Trwa ładowanie...
bEUidQHV
Notowania
IMPERA: strona spółki
26.08.2021, 14:59

IMP zakup akcji spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2021 r. zawarł umowę cywilno-prawną z osobą fizyczną na podstawie, której nabył 92.000 sztuk akcji na okaziciela spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną cenę 644.000 zł.
Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,15 % udziału w kapitale zakładowym spółki ALL IN! GAMES S.A. ALL IN! GAMES S.A. to wydawca gier komputerowych, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Spółka ta wydaje i tworzy gry na komputery osobiste i konsole, pracując nad polskimi i międzynarodowymi projektami, by oferować graczom nowy poziom rozgrywki. Spółka ALL IN! GAMES S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nabycie przez Emitenta akcji ALL IN! GAMES S.A. może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Inne komunikaty

bEUidQID