Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
26.08.2021, 15:01

ING Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 sierpnia 2021 roku Bank otrzymał oświadczenie Pani Susan Poot o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, z dniem 30 września 2021 roku.
Pani Susan Poot nie podała przyczyn swojej rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty