Trwa ładowanie...
bETKSdKd
Notowania
IMPERA: strona spółki
26.08.2021, 16:34

IMP Nabycie aktywów inwestycyjnych o istotnej wartości

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia 2021 r. nabył w drodze realizacji transakcji pakietowych 800.000 akcji (dalej: Akcje) stanowiących 10% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu w spółce ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Nabycie Akcji nastąpiło od Członka Rady Nadzorczej Emitenta za cenę 1.144.000,00 zł, tj. cenie odpowiadającej bieżącej cenie rynkowej akcji ABS Investment ASI S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
ABS Investment ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, inwestując w podmioty publiczne oraz niepubliczne. Zgodnie z opublikowanym raportem okresowym, wartość portfela inwestycyjnego ABS Investment ASI S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła ponad 20 mln zł. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż realizacja tej transakcji może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Inne komunikaty

bETKSdKL