Trwa ładowanie...
bEICRBiZ
Notowania
DEKPOL: strona spółki
30.08.2021, 14:15

DEK Realizacja inwestycji deweloperskiej TRIMARE w Sztutowie

Zarząd DEKPOL S.A. („Emitent”) informuje o realizacji przez spółkę pośrednio zależną Emitenta - Dekpol Inwestycje - TRIMARE Sp. z o.o. nowej inwestycji deweloperskiej obejmującej budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Sztutowo („Inwestycja”). Inwestycja zostanie zrealizowana przez spółkę zależną Emitenta Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. na podstawie zawartej w dniu dzisiejszym umowy generalnego wykonawstwa.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, w ramach których powstanie odpowiednio 9 i 8 budynków mieszkalnych, gdzie znajdować się będzie odpowiednio: 189 i 128 lokali o łącznej powierzchni użytkowej odpowiednio ok. 6,2 tys. mkw oraz 5,7 tys. mkw. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji Inwestycji wynosić będzie łącznie ponad 10% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2020. Realizacja poszczególnych etapów inwestycji zostanie zakończona odpowiednio w IV kwartale 2022 roku oraz II kwartale 2023 roku.

Inne komunikaty

bEICRBjH