Trwa ładowanie...
bEKhsSEl
Notowania
COGNOR: strona spółki
31.08.2021, 15:05

COG Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną

W nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2021 z 21 maja 2021 roku COGNOR HOLDING SA
w Poraju [Emitent] informuje, iż 31 sierpnia 2021 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy w Częstochowie dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną Cognor Blachy Dachowe SA [Spółka Przejmowana]. Połączenie odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta. W Spółce Przejmowanej Emitent posiadał 100% akcji w kapitale zakładowym. Przeprowadzone połączenie jest następstwem realizowanego procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej Cognor.

Inne komunikaty

bEKhsSET