Trwa ładowanie...
bEKnXwjV
Notowania
IMPERA: strona spółki
1.09.2021, 21:19

IMP nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ALL IN! GAMES S.A.

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.09.2021 r. nabył od osoby prawnej w drodze zlecenia złożonego za pośrednictwem domu maklerskiego 310.000 sztuk akcji na okaziciela spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie za cenę 7,00 zł za akcję, a więc za cenę łączną 2.170.000 zł.
O profilu działalności spółki ALL IN! GAMES S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Nabyte w dniu dzisiejszym przez Emitenta akcje stanowią 0,52 % udziału w kapitale zakładowym spółki ALL IN! GAMES S.A. Łącznie zaś z nabytymi akcjami w dniu 26.08.2021 r. stanowią 0,67 % w kapitale zakładowym. Nabycie przez Emitenta wskazanych akcji ALL IN! GAMES S.A. może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Inne komunikaty

bEKnXwkD