Trwa ładowanie...
bEJWhDAR
Notowania

HUB Zarekomendowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania projektu Onlybio.life S.A. w wysokości 6,5 mln zł

Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 01.09.2021r. powziął informację, iż wniosek Onlybio.life S.A. (dalej: „Spółka”) o dofinansowanie projektu: "Wdrożenie innowacyjnej gamy kosmetyków zawierających w swoim składzie nośniki z enkapsułowaną substancją aktywną ", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, został zarekomendowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: "PARP") do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 14,9 mln zł netto, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 6,5 mln zł. Kwota dofinasowania stanowi 44% wartości netto całego projektu.
Planowany projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej gamy kosmetyków zawierających w swoim składzie nośniki z enkapsułowaną substancją aktywną. Wdrożenie będzie polegało na budowie budynku wraz z liniami produkcyjnymi. Spółka posiada wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia innowacyjnych produktów na rynek kosmetyczny. Produkt jest zgodny z trendami związanymi z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań́ z obszaru nanotechnologii do aplikacji w kosmetykach. Nowe cechy i funkcjonalności produktu odpowiadają na zapotrzebowanie zgłaszane przez zidentyfikowanych odbiorców z grup docelowych. Planowane do wdrożenia produkty charakteryzuje szereg przewag związanych m.in. z wysokimi parametrami w obszarze działania nawilżającego, transepidermalnej utraty wody z naskórka, redukcji zmarszczek, czy też regulacji poziomu sebum. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent zdecydował się na publikację informacji, ze względu na możliwy istotny wpływ realizacji projektu na zwiększenie skonsolidowanych przychodów przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bEJWhDBz