Trwa ładowanie...
bEUriQlh
Notowania
PROLOG: strona spółki
2.09.2021, 11:45

XBS Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 31 sierpnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta w dniu 30 sierpnia 2021 roku przez XBS Logistics S.A. podmiotu powiązanego osobą pełniącą funkcję zarządcze Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUriQlP