Trwa ładowanie...
bEKNGZpN
Notowania
PEKABEX: strona spółki
2.09.2021, 20:52

PBX Szacunkowe przychody, wynik netto i EBITDA Grupy Pekabex za II kwartał 2021 r.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż z szacunkowych danych przygotowanych przez dział finansowy wynika, iż skonsolidowany przychody Grupy Pekabex za II kwartał 2021 roku wyniosły ok. 390 MPLN natomiast skonsolidowany wynik netto wyniósł ok. 8 MPLN, a wynik EBIDTA ponad 18 MPLN.
Pogorszenie wyników w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym, spowodowane jest w największym stopniu bezprecedensowymi podwyżkami cen materiałów i usług budowalnych głównie takich jak stal, wełna mineralna, blacha, sklejka, itp., przykładowo: a) cena stali – wzrost o ok. 120% b) cena wełny mineralnej – wzrost o ok. 100% c) cena sklejki - wzrost o ok. 120% Dodatkowym problemem jest znacząco utrudniony dostęp do wspomnianych materiałów oraz wzrost kosztów logistycznych. W związku z dynamicznymi zmianami rzeczywistości rynkowej Grupa Pekabex wprowadziła szereg działań adaptacyjnych polegających, przede wszystkim na podwyższeniu cen dla nowych kontraktów oraz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, renegocjacji z klientami niektórych kontraktów już zawartych. Niestety, ze względu na fakt, że proces zmian rynkowych był bardzo nagły nie zawsze udało się przenieść na klientów nadwyżki kosztów. W związku z zawieraniem kolejnych umów z klientami na bazie nowych cen surowców i usług budowalnych oraz wysokim popytem na produkty i usługi Pekabex, a co za tym idzie wysokim poziomem produkcji, zarząd Emitenta spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach. Zarząd podjął decyzję o publikacji raportu z uwagi na znaczącą zmianę wyników w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym.

Inne komunikaty

bEKNGZqv