Trwa ładowanie...
bELACNuJ
Notowania
OPENFIN: strona spółki
7.09.2021, 14:46

OPF ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2021 r.
Pierwotna data publikacji raportu okresowego wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 września 2021 r. Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 września 2021 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bELACNvr