Trwa ładowanie...
bEKhSAFx
Notowania

PAT Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

Na podstawie § 6 pkt. 3) i pkt 4) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 08.09.2021 roku powziął informację o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.09.2021 roku. Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku i podane w raporcie bieżącym 10/2021 z dnia 23.07.2021 roku. Aktualny tekst jednolity Statutu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKhSAGf